cabecera_cop_cast
 Español (spanish formal Internacional) Català English (United Kingdom) Francais German 

ORTOQUERATOLOGIA

INFORMACIÓ AL PACIENT - VISIÓ
ortoqueratologia

L'ortoqueratologia nocturna és un tractament per a la correcció refractiva. El tractament es pot realitzar de forma nocturn o diürn, produint una reducció o eliminació temporal de l'error refractiu. Com qualsevol adaptació contactològica, està associada a una sèrie de riscos i / o complicacions. Per tant, per a l'adaptació d'aquest tipus de lents de contacte, és necessària posar-nos en mans de personal especialitzat en aquest camp.

Les lents de geometria inversa que s'utilitzen per a aquest tipus d'adaptació tenen un disseny amb una zona central més plana que la mitjana perifèria de la lent. Els canvis de curvatura corneal que es produeixen, són deguts a la pressió positiva que exerceixen sobre l'àpex corneal i de la pressió negativa que indueixen a la zona perifèrica de la lent, la qual indueix un efecte de encurvamiento corneal.

Tenim diferents tipus de ortoqueratologia, amb diferents dissenys i usos que exposarem a continuació:

  • Ortoqueratologia convencional: El rang de correcció és fins -2.00 D. El disseny de la lent és tricurva convencional. La durada de l'adaptació és de mesos amb un ús diürn i una periodicitat de canvi de les lents anual. És una tècnica en desús, es realitzava abans d'existir els dissenys de geometria inversa.
  • Ortoqueratologia accelerada: El rang de correcció és fins -4.00 D. El disseny és una lent de geometria inversa. La durada de l'adaptació és d'unes setmanes, amb un ús de les lents de forma diürna o nocturna i amb reposició anual.
  • Ortoqueratologia nocturna: El rang de correcció és més gran i pot arribar fins -5.00 D. L'adaptació es realitza en unes dues setmanes, havent de canviar unes tres vegades el disseny, arribant el pacient a dormir amb les lents de contacte, tenint una bona visió diürna sense elles. Les reposicions són anualment.

En general, amb aquestes lents de contacte podem tenir les mateixes complicacions i / o reaccions adverses descrites per a pacients portadors de lents de contacte convencionals com: Blefaritis, conjuntivitis, vascularització corneal, infiltrats corneals, úlceres corneals, erosions corneals, etc.

Però a més d'aquestes complicacions, en el cas de les adaptacions de ortoqueratologia s'han descrit riscos i complicacions descrites que hem de tenir en compte com:

  • Canvis epitelials i estromals: modificacions en l'estructura i distribució del gruix de la capa epitelial i la estromal, consisteixen en un aprimament central de la còrnia.
  • Alteracions en la topografia corneal per canvis en la superfície anterior de la còrnia. S'han descrit després de l'ús de lents de orto-k l'aparició de línies fibril·lars, línies de pigment fèrric, síndromes d'erosió corneal recurrent i epiteliopatías.
  • Edema corneal: es produeix un augment del gruix corneal per edematització, aquesta produït perquè en dormir amb les lents de contacte, la còrnia té una menor aportació d'oxigen. S'ha de valorar mitjançant la realització d'una paquimetria cornial.
  • Alteracions topogràfiques, com descentraments o illes centrals, les quals produeixen una disminució de visió. Encara que solen ser reversibles, en la majoria dels casos, no són aconsellables induir.
  • Canvis endotelials. L'estrès hipòxic dóna lloc a una disminució en la densitat cel·lular endotelial i a una distorsió de forma (pleomorfisme) i grandària de les cèl·lules endotelials (polimegatismo). Les lents de geometria inversa han de tenir un alt Dk per a no induir falta d'oxigenació a la còrnia a dormir amb elles.
  • Queratitis infecciosa. L'epiteli té una funció protectora o de barrera contra la infecció bacteriana. La seva deformació o alteració pot afavorir l'aparició d'una queratitis que s'infecta. El patogen més freqüent és la Pseudomona, la Acanthamoeba, la Serratia o variants del Staphylococcus.

Existeix la evidència científica de que la queratitis microbiana pot presentar-se en adaptacions de lents de ortoqueratología, per això, les normes d'higiene i neteja han de ser màximes sent important el seu diagnòstic d'hora, ja que pot arribar a ser necessari segons la gravetat la realització d'un trasplantament corneal (queratoplàstia)

Remarcaré la importància, en qualsevol tractament de ortoqueratologia, de portar un control exhaustiu per detectar possibles efectes adversos. Sent important sempre informar el pacient, de tots els avantatges i riscos existents.

L'ortoqueratologia nocturna és una opció més per a la correcció de defectes de refracció, sent molt útil aquests dissenys en determinats casos.
Sempre serà necessari realitzar una bateria de proves complementàries, per determinar si el pacient és candidat o no.

Actualment s'està aplicant a casos de nens, on destacaré que en els períodes de creixement del globus ocular (fins als 15 o 16 anys de edat) és realment perillós produir deformacions o alteracions oculars. En nens habitualment és desaconsellable realitzar aquest tipus d'adaptació, tenint a més la possibilitat d'adaptar lents de contacte semirígides per controlar també l'evolució de la miopia. Aquestes s'adapten de forma diürna, no produint alteracions de les descrites, sent per això més segures.


Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO.

Director CENTROS PALOMAR

 

Uso de cookies

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia de uso. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio ya se han establecido. Para saber que tipo de cookies utilizamos y como eliminarlas, ver el siguiente enlace.


Acepto las cookies de este sitio.